1425 Milford | Johnson Residence | Glassman Shoemake Maldenado Architects